Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

Konzultace pro mladé architekty

Den Mladého Architekta uspořádaný dne 16. května zorganizovaný časopisem Builder s Ponziem spolu s dalšími strategickými partnery ve varšavském multikině, kde se sešlo více než 600 účastníků.
Bohatý program workshopu zahrnoval teoretické i praktické vedení od významných architektů a inženýrů (3 přednášky, 5 případových studií, procvičovací blok). Kromě akademické činnosti, účastníci workshopu měly přístup k nejnovějším technologiím, které v současnosti nabízejí firmy ve stavebnictví jež spoluvytvářejí vzdělávací semináře.
Na stánku, s technickými poradci z Ponzia, mohli zhlédnout modely konstrukcí fasád, oken a slunolamů (systém ochrany před sluncem Ponzio Sun Protect), včetně příkladů realizací zajímavých objektů, jakož i klást řadu otázek. Mladí lidé se často poprvé seznamovali s hliníkovými konstrukcemi oken a dveří, snažili se získat obecné znalosti o hliníku a sklu, zatímco u technicky vyspělých fasádních systémů se ptali docela přesně a konkrétně. Dotkli se i mimo jiné maximální možnosti zasklení pro pevné fasádní systémy nebo rozměry okna a dveří v zasklení. Další frekventovanou otázkou, bylo také možnost ovládat Ponzo Sun Protect v kombinaci s meteorologickou stanicí a senzory umístěné v interiéru.
Jednání hodně ovlivnilo to, že mnoho studentů i přes svůj mladý věk, často již pracuje v architektonických kancelářích, kde si plní své profesní sny.
První workshop je za námi. Přijměte pozvání na další po prázdninách. Další Den Mladého Architekta se bude konat dne 23. října, navíc doporučujeme využít naše webové stránky www.ponzio.pl, kde najdete materiály pro navrhování, pro provádění úkolů z oblasti zadání soutěže.

Foto news