Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

MILION CYKLŮ - trvanlivost a bezpečnost automatických dveří

Úspěšně jsme dokončili cyklus zkoušek u posuvných automatických dveří pro únikové cesty v souladu s povinnou výrobní normou EN 16361 + A1:2016.
Po dokončení zkoušek na trvanlivost na MILION CYKLŮ otevírání a zavírání dveří jsme obdrželi výsledné oprávnění - zprávu ITB, na jejímž základě mohou zákazníci získat certifikát pro automatické dveře určené pro únikové cesty.
Splnili jsme vysoké požadavky potvrzené dlouhodobým výzkumem a to jako lídr a zároveň průkopník v tomto typu technicky vyspělých řešení.
Díky tomu dveře systému PONZIO s automatickým pohonem dokonale odpovídají požadavkům této skupiny výrobků. Kombinují velmi dobré technické parametry, trvanlivost a bezpečnost při užívání.
Různé varianty řešení umožňují flexibilní přizpůsobení dveří požadavkům uživatele a specifičnosti objektu.

Foto news