Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

NOVINKY PRO VÝROBCE

"Rok novinek" - pod tímto sloganem jsme zahájili řadu konferencí pro výrobce hliníkových výrobků. První setkání se uskutečnilo 11. - 12. ledna v Kazimierz Dolny, kde se setkali a shromáždili všichni partneři Ponzio z regionu jihovýchodního Polska.
Dynamický vývoj naší společnosti je spojen s neustálým rozšiřováním nabídky o nová systémová řešení, která jsme prezentovali během konference. To platí jak pro protipožární, tak pro fasádní systémy, jakož i pro systémy oken a dveří.
V protipožárních systémech byl uveden Ponzio PE78EI a to ekonomická verze třídy EI 30, kde technická řešení pomohla zjednodušit instalaci (zkrátit čas), který má potom velký dopad na cenu konečného výrobku. V systému protipožárních stěn a fasád Ponzio PF152 ppoz jsme vyvinuli a testovali nové řešení pro zasklení střechy s požární odolností v třídě REI30 / RE45.
Mezi systémy oken a dveří jsme zavedli úpravy profilového systému Ponzio PE50 bez tepelné izolace pro vnitřní konstrukce. Tato změna je dána zavedením drážky Euro ve dveřních systémech a u okenních křídel vedle drážky kování Euro se objeví tzv."PVC" drážka kování.
Novinkou je také vnitřní systém stěn, dveří a výloh Ponzio OF90 - poskytuje vizuální lehkost konstrukce a současně dobrou akustickou kvalitu místnosti. Výhodou jsou ekonomická řešení a snadná prefabrikace produktu a jeho montáž.
Dalším představeným typem ze systémových řešení jsou systémy s nejvyšší řadou izolačnosti - mezi nimi i nejnovější okenní systém Ponzio PE96 Passive určený pro energeticky úsporné stavby a pro výstavbu domů v pasivním standardu a Ponzio PE 78NHI posílené o řadu inovativních řešení, včetně představení centrálního těsnění dveří.
Rozsáhlá prezentace była doplněna o diskuzi a otázky spojené s odolností proti vloupání (obousměrně zpevněná lišta proti vloupání), ventilace: rovnolehle odsazené okna, posuvný systém, sluneční ochrana: pohyblivé žaluzie Ponzio Sun Protect a také estetika (úzký centrální sloupek systému SL1600tt a řešení fasády PF152 SLIM).
Všechna představená řešení si byla možné prohlédnout na speciálně vyrobených prototypech a konstrukcích, které si bylo možné si nejen prohlížet, ale i testovat.
Bohatá podstatná část konference byla doplněna prezentacemi zástupců Ústavu stavební techniky Varšava na téma „Úkoly výrobců a autorizovaných subjektů (oznámených nebo akreditovaných) v procesu hodnocení výrobků pro potřeby značení CE a B“.

Konference je jedinečnou příležitostí nejen ke zvýšení povědomí, ale možností přímých diskusí s řídícími a inženýrskými pracovníky naší firmy, která vyvíjí a implementuje nová řešení v reakci očekávání trhu.